Våra tjänster | Abrahamssons Bouppteckningskonsult

Våra Tjänster


Hem Våra Tjänster

Abrahamsson Bouppteckning erbjuder följande juridiska tjänster:

Bouppteckning:

Inom fyra månader efter att en person avlidit måste en bouppteckning skickas in till Skatteverket. Detta är en sammanställning över dennas skulder och tillgångar som sedan ligger till grund för kommande arvskifte.

Dödsboförvaltning:

Dödsboförvaltning betyder att en eller flera personer har ansvar för att förvalta dödsboet till dess att alla tillgångar fördelats i arvskiftet. Exempelvis kan det innebära att betala räkningar som blivit kvar.

Arvsskifte:

När bouppteckningen är helt klar påbörjas arbetet med arvskifte. Om det finns tillångar kvar i dödsboet efter att eventuella skulder betalats ska dessa nu fördelas. Vem som ska ärva tillgångarna styrs av eventuellt testamente samt lagar gällande arv. Enligt lag påverkar ett testamente enbart en del av arvet då det exempelvis finns barn som ska ärva.

När arvskiftet sker ska de som ärver den avlidne tillsammans komma överrens om fördelning. Därefter skrivs ett avtal som fastslår att alla parter godkänner detta. Vid svårigheter att komma överrens kan vi skapa en fördelning som är rättvis i förhållande till tillgångarnas marknadsvärde.

Testamente:

Vill du av någon anledning inte att hela ditt arv ska gå till dina barn (eller andra arvtagare) behöver ett testamente uppföras. Många väljer exempelvis att låta en del av tillgångarna gå till en välgörenhetsorganisation eller liknande.

Samboavtal:

Så fort ett par gifter sig blir det tydligt hur arvet ska fördelas. Detta då samtliga tillgångar ägs gemensamt om inte äktenskapsförord har skrivits. För samboende gäller däremot inte äktenskapsbalken vilket betyder att de två parterna inte ärver varandra.

Många tror att sambolagen är tydlig gällande arv men den reglerar i själva verket enbart hur tillgångarna ska delas upp om paret väljer att separera. Skulle en person i ett samboförhållande avlida ärver den andra parten ingenting vilket kan skapa stora ekonomiska bekymmer.

Det är därmed två dokument som sambopar bör teckna. För det första ett samboavtal som reglerar hur all egendom ska fördelas vid eventuell separation. Detta förutsatt att man inte vill att gällande sambolag ska gälla. För det andra kan det vara bra att teckna ett testamente som dikterar hur tillgångarna efter den avlidne ska fördelas vid ett eventuellt dödsfall. Detta testamente går att ändra vid exempelvis separation.

Har du några frågor? Hör av dig så reder vi ut eventuella funderingar. Välkommen.