Information om bouppteckning | Abrahamssons Bouppteckningskonsult

Information om bouppteckning


Hem Information om bouppteckning

Bouppteckningen måste inte göras utav en jurist utan kan till fullo skötas på egen hand. Detta är emellertid någonting vi skulle avråda de allra flesta från, med tanke på att det krävs viss expertis för att allting ska ske på ett korrekt vis. Men främst för att de efterlevande ska slippa hantera det juridiska mitt i sorgen.

Bouppteckningen – Ett utförligt dokument

Bouppteckningen är ett dokument som beskriver vilka tillgångar och skulder en person hade vid sin död. Denna är nödvändig av juridiska skäl inför bland annat bostadsförsäljning och stängning av bankkonton.

Hur komplex själva bouppteckningsprocessen kommer att bli går inte att förutse. Det beror på en mängd olika faktorer. Exempelvis vilken typ av tillgångar som finns i dödsboet, hur den aktuella arvssituationen är förskaffad, omfattning av skulder samt mycket annat som kan komma att definiera bouppteckningens förfarande.

De flesta anlitar en jurist eller advokat

De allra flesta anlitar i slutändan en professionell jurist för hjälp med bouppteckningen. Denna ser då till så att allting blir rätt från första början. Ett val som vi i regel rekommenderar. I första hand för att efterlevande ska slippa bemöda sig med juridiska förfaranden mitt i sorgen efter en avliden närstående, men även med anledning av att det i vissa fall kan röra sig om en förhållandevis komplex process.

Har du trots allt bestämt dig för att genomföra bouppteckningen på egen hand? Då finns det mycket god information att hitta på webben. Huvudsakligen vill vi tipsa om Skatteverket, där det finns gott om information om hur du går tillväga.

Några ord att hålla reda på vid bouppteckning

  • Testamente

Dokument som dikterar hur den avlidnes tillgångar ska fördelas till efterlevande.

  • Bouppgivare

Den person som har mest information om dödsboets beskaffenhet gällande skulder och tillgångar.

  • Dödsbodelägare

De personer som besitter direkt arvsrätt.

  • Förrättningsmän

Två i sammanhanget oberoende personer vars uppgift är att intyga att bouppteckningsproceduren skett på ett korrekt vis.

  • Ingivare

Sköter all kontakt med Skatteverket.

Listan är endast en sammanställning av några av vanligast förekommande termerna i samband med en bouppdelning. Vill du anlita någon som hjälper dig med bouppteckning i Stockholm med omnejd, kontakta oss på Abrahamssons Bouppteckningskonsult – alltid på dina villkor.